De Omgevingsvisie biedt een leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van Culemborg, gebaseerd op behoud van waardevolle kenmerken en gemeenschappelijke prioriteiten, waarbinnen belanghebbenden beslissingen over ruimtegebruik kunnen maken. Het doel is om de stad verder te verbeteren door het verleden te gebruiken als inspiratie voor toekomstige mogelijkheden.

Klik op één van de trefwoorden voor meer informatie over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Deze ontwerp Omgevingsvisie ligt vanaf 15 januari tot en met 26 februari ter inzage. Dat betekent dat iedereen in die periode nog kan reageren op de inhoud en de gemaakte keuzes. Dat kan via Platform Culemborg of door een mail te sturen aan omgevingsvisie@culemborg.nl

Aan de hand van eventuele reacties maken we de Omgevingsvisie definitief en leggen we deze in juni 2024 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Hover me